Jak je to s korozí hliníku?

Výrobky

Co je vlastně koroze?

Koroze je samovolné a postupné narušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Hlavním činitelem je atmosférický kyslík.

Je to samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu.

 

Jak je to s korozí hliníku?

Mnoho z nás si myslí, že hliník vyniká právě tím, že nerezne. Rezne. Ale nemusíte se bát 🙂

Když koroduje železo, vzniká na jeho povrchu červenohnědý povlak. Ten se potom olupuje, až se celý rozpadne.

Při korozi hliníku jeho povrch také oxiduje, jenže se i rychle hojí. Na povrchu vzniká ochranná vrstva, která zabraňuje pokračování koroze. Pokud se v hliníku vytvoří jakákoli prasklina, neprodyšná koroze ji okamžitě zacelí.

Např. eloxovaný hliník je povrchová úprava hliníku, která je dosahována pomocí kyseliny a elektrického proudu. Úmyslně se tak vytváří ještě silnější zkorodovaná vrstva, která pak poskytuje ještě silnější ochrannou vrstvu, bránící hloubkové korozi.

Úhlavním nepřítelem hliníku je RTUŤ, která narušuje jeho ochranný povlak a hliník okamžitě koroduje.

Nejznámější druhy korozí hliníku

  • Galvanická koroze: když hliník ve velmi vlhkém prostředí přijde do kontaktu s ušlechtilejšími materiály jako železo.
  • Důlková koroze: když je hliník ve velmi vlhkém prostředí, často v přítomnosti soli a kde voda nemůže z kovu stékat.

Korozivost je údaj, který udává, jak vysoká je odolnost hliníku vůči korozi. V porovnání s jinými kovy má hliník korozivost velmi dobrou.

Kdy ke korozi dochází a jak jí zamezit?

Když se hliník skladuje v prostředí bez velkých teplotních výkyvů a převáží se v suchu a řádně zabalen, aby žádná vlhkost nepronikla na kovový povrch, vrstva oxidu poskytuje ochranu před korozí. Vrstva oxidu je stabilní při pH 4 – 9.

Jestliže je hliník vystaven velmi kyselému nebo velmi zásaditému prostředí mimo pH 4 -9, objeví se silná koroze. Například alkohol způsobuje korozi hliníku pouze v malém rozsahu, pokud neobsahuje organické kyseliny, zatímco k velmi silné korozi může dojít, jestliže je současně přítomna i kyselina mravenčí.

Jiné slitiny hliníku se doporučují např. v přímořském prostředí, kdy musí být odolné vůči mořské vodě.

 

Hliník se dobře nesnese s mědí a ocelí, proto např. při  stavbě domu dbejme na návaznost a vzájemnou snášenlivost materiálů. Především u různého oplechování kolem balkónů, parapetů, atik, venkovního stínění apod.

V naší práškové lakovně hliník lakujeme práškovými fasádními barvami, které hliníkový povrch perfektně ochraňují.

Sdílet článek

Další novinky