Bioklimatická pergola BAT R atypická

Tato pergola má jen 2 nohy a je kotvená do stěny domu. Nyní zatažená screenová roleta z přední strany její funkčnost násobí.

Další reference